Grobiootti

GreenCare Grobiootti-hyötymikrobit

  • ovat luonnosta peräisin ja luomuhyväksyttyjä
  • eivät sisällä geenimuunneltuja ainesosia
  • toimivat yhteistyössä kasvien kanssa
  • suojaavat kasvien juuria
  • muokkaavat ravinteet kasveille helpommin hyödynnettäviksi
  • kasvattavat juuristoa jopa 10-kertaiseksi
  • helpottavat vedensaantia
  • vähentävät kasvin stressiä
  • nopeuttavat kasvin uudelleen juurtumista
  • lisäävät kasvin kasvua ja kukintaa

GreenCare Grobiootti -mullat sisältävät luonnosta peräisin olevia, kasvua ja elinvoimaa lisääviä hyötymikrobeja. Grobiootti-hyötymikrobeja ei ole geenimuunneltu. Olemme valinneet jokaiseen Grobiootti-multaan juuri siihen parhaiten sopivat mikrobit, koska pienet taimet tarvitsevat erilaista tukea ja suojaa kuin isot puut ja pensaat.

Grobiootti-hyötymikrobit parantavat siementen itämistä ja  suojaavat juuristoa asettumalla juurten pinnoille ja estävät näin haitallisten mikrobien pääsyn juuristoon. Haitalliset mikrobit aiheuttavat kylvöksille ja nuorille taimille mm. taimipoltetta, jonka seuraukset voivat olla tuhoisat. Haitalliset mikrobit leviävät yleisimmin kierrätysruukkujen mukana. Käytetyt ruukut kannattaa pestä aina huolellisesti ennen käyttöä tai käyttää kokonaan uusia ruukkuja ja uutta multaa. Terveet juuret ovat edellytys hyvään kasvuun, runsaaseen satoon ja hyvään kukintaan.

Grobiootti-hyötymikrobit auttavat kasvia saamaan ravinteet helpommin käyttöönsä ja kasvamaan nopeammin.  Ne muokkaavat maan ravinteita niin, että kasvi pystyy käyttämään kaiken tehokkaasti hyväkseen. Erityisesti fosfori, joka on tärkeä kasvin kasvun alkuvaiheessa,  saattaa sitoutua maahan niin, että kasvin on vaikea hyödyntää sitä. Multaan lisättyjen, luonnollisten Grobiootti-hyötymikrobien muodostamat fytaasi-entsyymit muokkaavat fosforin kasveille käyttökelpoiseksi. Fosforin saannin helpottuminen nopeuttaa ja vahvistaa kasvien kasvua. Grobiootti-hyötymikrobit vaikuttavat myös muiden tärkeiden ravinteiden mm. typen hyödyntämiseen. Kun kasvi saa riittävästi oikeita ravinteita, kasvu voimistuu – tutkimusten mukaan jopa 25 %. (Peracto North Queensland, Australia, 2013)

Grobiootti-hyötymikrobit edistävät tutkimusten mukaan merkittävästi myös juurten kasvua lisäämällä pienten hiusjuurien kasvua. Laaja ja terve juuristo auttaa kasvia hyödyntämään maassa olevat ravinteet paremmin. Kuivina kausina laajalle ulottuvasta juuristosta on valtavasti hyötyä. Se löytää vähäisemmätkin vesilähteet paremmin kuin suppea juuristo. Hyväjuurista kasvia on helpompi hoitaa, se antaa anteeksi myös pienet unohdukset.

Kasvikin stressaantuu. Kun kasvi istutetaan uuteen kasvupaikkaan tai koulitaan kylvöastiasta ruukkuun, aiheutetaan kasville hetkellistä stressiä. Kasvin pitää sopeutua uusiin olosuhteisiin ennen kuin se jatkaa kasvuaan. Grobiootti -hyötymikrobit pienentävät kasvien uudelleenistutuksen ja kuivuuden aiheuttamaa stressiä. Vähentyneen stressin myötä kasvi juurtuu nopeasti ja lähtee kasvamaan vauhdilla.