Vastuullisuus

GreenCare valmistaa kotimaisia tuotteita vastuullisista raaka-aineista. GreenCaren tuotteista monet ovat täysin kasviperäisiä, joten voit valita haluamasi vaihtoehdon esimerkiksi lannoitukseen. Yhä useammassa GreenCare -tuotteessa on puhtaita, kiertotalousratkaisuista tulevia raaka-aineita. Maatilan Aito-tuotteissa käytetään kotimaista lantaa, joka tulee WQ hyvinvointitarkistetuilta tiloilta. Latso lopusta tilallisten kommentteja.

GreenCare on vastuullinen ja kotimainen

GreenCare on vastuullinen tuotemerkki

GreenCare on siirtynyt askeleen eteenpäin vastuullisuudessa, olemme lisänneet kierrätysraaka-aineiden hyödyntämistä ja lisänneet reippaasti kierrätysmuovin käyttöä tuotepakkausten valmistuksessa.

Ympäristön ystävä -ravinne varastoi hiiltä takaisin maaperään

GreenCare Ympäristön Ystävä -lannoite hyödyntää valmistuksessa elintarvikealan sivuvirtoja ja on täysin kasviperäinen lannoitevaihtoehto. Lannoite kierrättää sivuvirrat takaisin maaperään ja sitoo hiiltä maahan.

Säästä raaka-aineita – kierrätä muovia

GreenCare vähensi uuden muovin käyttöä 45 tn vuonna 2020
GreenCare vähensi merkittävästi uuden muovin käyttöä pakkauksissaan ja kaikki GreenCare -pakkaukset voi kierrättää.

Vähensimme vuoden 2019 aikana noin 35 000 kiloa neitseellisen muovin määrää tuotepakkauksissa pakkaustekniikan kehittämisellä ja kierrätysmuovin käyttämisellä pakkauksissa. Sekä vuonna 2020 että 2021 pystyimme säästämään vielä 10 000 kiloa enemmän lisäämällä kierrätysmuovin käyttöä pakkauksissa. Tutkimme koko ajan mahdollisuuksia lisätä kierrätetyn muovin käyttöä.

Tutkimme pakkaustekniikan kehittymistä koko ajan ja lisäämme erityisesti kuluttajien kierrättämän muovin määrää ja ekologista painatustekniikkaa uusissa pakkauksissamme. Lue lisää muovin kierrättämisestä GreenCare pakkauksissa.

GreenCare on ensimmäisenä alan toimijana aloittanut kierrätysmuovin hyödyntämisen puutarhatuotteiden pakkauksissa vuonna 2019 ja se pyrimme lisäämään sitä tekniikan ja saatavuuden paranemisen mukaan. Kierrätysmuovi on monimuotoinen kokonaisuus ja muovilaatuja on monia.

Kierrätysmateriaalin käyttö pitää olla tarkoin harkittua, jotta tuotteiden laatu säilyy hyvänä. GreenCare tuotteiden pakkauksiin varitaan sellaisia kierrätysmateriaaleja, jotka on todettu sopiviksi.

Kaudella 2023 kierrätysmuovin määrä GreenCare -pakkauksissa on jo 50% ja kaikki pakkaukset pystyy kierrättämään.

GreenCaren tuotepäällikkö

Multasäkki näyttää yksinkertaiselta muovikalvolta. Kierrätysmuovia sisältävässä kalvossa on kuitenkin useita kerroksia, joista jokaisella on oma tehtävä. Ulkopinnan pitää kestää muun muassa painamista siirtelyn ja lastauksen yhteydessä ja sisäpinnan pitää suojata tuotetta.

Kierrätysmuovi sijoitetaan pääasiassa kalvon keskikerroksiin, jolloin sen pienet puutteet eivät haittaa. GreenCare säkkien sisäpinta valmistetaan elintarvikekäytössä olleesta uusiomuovista, eikä siihen lisätä mitään ylimääräistä. Tämän vuoksi multatuotteitamme voi turvallisesti käyttää syötävien kasvien kasvatuksessa.

Grobiootit eli hyötymikrobit kasvien apuna

GreenCare toi noin viisi vuotta sitten ensimmäisenä markkinoille hyötymikrobeja sisältävän Grobiootti-tuotteen. Nyt valikoimissa on kokonainen sarja eri käyttötarkoituksiin ja eri kokoisissa pakkauksissa.

GreenCare Grobiootti -tuotteilla saa tutkitusti* jopa 25 prosenttia paremman sadon, sillä kasvien kasvu voimistuu grobioottihyötymikrobien avulla. (*Agricultural Research Organisation Peracto, 2013) 

Valkoinen koira kävelee hyvin hoidetulla nurmikolla.
Miksi kaikissa kasvualustoissa on turvetta?

Miksi turpeesta keskustelu käy niin vilkkaana?

Turpeella on suuri työllisyysvaikutus Suomessa ja se tuo Suomen kansantalouteen satoja miljoonia euroja vuodessa. Turvetta käytetään suuressa määrin edelleen Suomen lämmön ja energiantuotannossa, mutta myös esim. kasvualustoissa, eläinten kuivikkeena ja kompostoinnin tukiaineena. Turpeen poltto energiatuotannossa aiheuttaa kasvihuonepäästöjä ja turvetuotannon vesistöpäästöt ovat vuosien saatossa aiheuttaneet rehevöitymistä, vaikkakin viime vuosina on investoitu tehokkaisiin puhdistusjärjestelmiin.

Turve kuitenkin uusiutuu hyvin hitaasti ja sen merkitys hiiltä sitovana ekosysteeminä on korvaamaton. Turpeen käyttöä on ekologisista syistä haluttu vähentää ja sen korvaavia vaihtoehtoja on etsitty jo pitkään maailmanlaajuisesti. Varteenotettavia vaihtoehtoja on ollut kuitenkin saatavilla hyvin vähän.

GreenCare on mukana etsimässä ratkaisuja turvealueiden jatkokäyttöön ja niiden hyödyntämiseen ympäristön kannalta järkevästi.

Miksi turvetta käytetään kasvualustoissa?

Turve on maailman eniten käytetty kasvualusta-aines. Sitä käytetään perusraaka-aineena keskimäärin 80 %:ssa kasvualustoista Suomessa ja Euroopassa. Turpeen ominaisuudet kasvualustana ovat erinomaiset; turpeen pH on alhainen, se on hygieeninen eikä siinä ole tuholaisia tai tauteja. Turve on myös erinomainen maanparannusaine ja sillä on myönteinen vaikutus kasvien kasvuun. Turve on ylivoimainen siinä, miten se sitoo vettä, ravinteita ja ilmaa, joita kasvin juuret tarvitsevat.

Onko GreenCare sitoutunut turpeen käytön vähentämiseen tuotteissaan?

Kyllä, GreenCare panostaa kestävään kehitykseen ja on sitoutunut vähentämään turvetta tuotteissaan. Turve-hackathon-innovaatiokilpailun myötä GreenCare on löytänyt uusia raaka-aineita ja menetelmiä, joita nyt kehitämme kasvualustakäyttöön. Turpeen korvaaminen tapahtuu asteittain tuotekehityksen edetessä. Ensimmäiset uutuustuotteet, joissa turvetta on vähennetty, lanseerataan vuonna 2022.

Millä aikataululla Turvehackathonista korvaava raaka-ainetta saadaan kasvuturpeelle?

Ensimmäiset tuotteet lanseerataan keväällä 2022.

Koska GreenCare aikoo luopua turpeesta?

Tavoitteena on lopettaa turpeen käyttö puutarhatuotteissa seuraavan 10 vuoden aikana. Sivuvirtoja on kartoitettu jo useita vuosia ja mikäli tuotekehitys etenee nopeammin, pystymme mahdollisesti jo aikaisemmin luopumaan turpeen käytöstä kasvualustoissa.

Sisältääkö GreenCaren puutarhamulta myös turvetta, vaikka myynnissä on myös erikseen GreenCaren kasvuturvetta ja luonnon turvetta?

Maatunut, tumma turve on kaikkien pussimultien pääraaka-aine. Lisäksi puutarhamulta sisältää kompostoitua puunkuorta ja hiekkaa tuomaan kestävyyttä rakenteeseen ja kalkkia ja lannoitetta.  Puutarhamultaa käytetään myös monivuotisiin istutuksiin, jolloin rakenteen pitää kestää ilmavana kauan. Kasvuturve ja luonnonturve ovat pelkkää turvetta ja niiden käyttökohteet ovat erilaiset.

Mikä ero on GreenCaren puutarhamullalla ja kasvuturpeella tuotteina?

Kasvuturve on vaaleampaa turvetta, joka ei vielä ole maatunut. Se on ilmavaa ja käytetään lähinnä kasvihuoneissa. Vaaleaan kasvuturpeeseen on sekoitettu tarvittava määrä kalkkia ja kivennäislannoitetta, jotta se on heti käytettävissä puutarhakasvien kasvatukseen.

Maatilan Aito -tuotteet ja vastuullisuus

GreenCare Maatilan Aito -sarjan tuotteiden eläinperäiset lannoitteet tulevat kaikki hyvinvointitarkistetuilta tiloilta kotimaasta. WQ-merkki ja kotimaisuus tekevät mahdolliseksi dialogin maatilojen kanssa sekä WQ-merkkiä varten tehdyt auditoinnit, joissa varmistetaan eläinten hyvinvointi.

Miten syntyy Maatilan Aito Kompostimulta?

Karjatilan lietelanta hyödyksi ja kiertoon

GreenCaren Maatilan Aito-kompostimullat syntyvät kun lietelannasta erotetaan eli separoidaan mekaanisesti neste ja kuiva-aineet. Kuiva-aineet  jatkojalostetaan edelleen kompostimullaksi, jossa on puukuitua. Kuivemmaksi puristavassa separoinnissa lantaa voi myös käyttää navetassa kuivikkeena turpeen sijasta. Nestettä käytetään karjatiloilla omaan lannoitukseen.

Bernerin GreenCare-kumppanitilat ovat tyytyväisiä separaattorikokeilijoita.

Maitotilallinen Matti Typpi, Lohtaja

-Minulle oli myönteinen kokemus saada tilalla tuotantoeläintemme hyvinvoinnin arviointi. Mukaan lähdettiin kun yhteistyökumppani Valio sitä tiedusteli. Bernerin ja sen GreenCare-liiketoiminnan tarjoama lannan separointi havahdutti miettimään, miten jatkossa voisimme tuottaa esimerkiksi biokaasua.

Pitkällä ja kestävällä tavalla tehdään Typin tilalla töitä. Kompostimulta edustaa  jatkuvuutta ja on tulevaisuutta.

-Pappa aloitti maatilanpidon 1960-luvulla ja sen jälkeen vastuu on siirtynyt isältäni minulle. Oma poika jatkanee työtä.

Maitotilallinen Jukka Mäkelä, Kalajoki

-Olemme aina innolla mukana hankkeissa, joissa voidaan kehittää vastuullisesti maatalouselinkeinoa. Kaikesta oppii! Tyytyväisiä olemme eläinten hyvinvoinnnin arvioinnista, josta saatiin hyvät tulokset ja palaute mitä voidaan jatkossa kehittää.

-Separointi oli sellainen asia, josta voi olla todella hyötyä meille. 40 prosenttia lannasta myydään ja lietettä käytetään omillle pelloille.  Myös käyttö kuivikkeena on mahdollista kun lannasta saadaan tarpeeksi nestettä pois.

-Pidän hyvänä asiana, että kompostimullan avulla voidaan turpeen käyttöä vähentää merkittävästi.

Hajuton, aito luomukanan kanankakka. Eläinten hyvinvointi tarkastettu WQ-sertifioinnilla.Sopii kaikille kasveille, kuivattu kanalan omalla lämmöllä, hygienisoitu ja rakeistettu.

Jukka mäkilän karjatilan tiimi, joka hoitaa WQ -merkittyä karjaa
Jukka Mäkilän karjatilan tiimi hoitaa karjaa, joiden hyvinvointiin on panostettu merkittävästi. Navetassa on muun muassa ikkunat, joista tulee luonnonvaloa ja näkee hyvin ulos.

Maitotilalllinen Ville Karhula, Lohtaja

” Meille on tärkeää saada lisättyä pellon orgaanista ainesta karkeilla hietamailla. Emme halua, että ravinteet valuu vesistöihin, vaan että pelto saisi pidätettyä ja hyödynnettyä sille annetut tuotantopanokset.

 Separointi on tähän hyvä ratkaisu ja jatkossa toivon, että voimme hyödyntää enemmän omaa kompostointia, jolla voimme parantaa peltojen sekä veden että ravinteiden pidätyskykyä.”

-GreenCare -yhteistyö on saanut uusia muotoja Bernerillä oman lannoitetuotannon osalta. Ostamme  apulannaksi ammoniusulfaattia, jonka Berner on ottanut myyntiin sivuvirtana Terrafamelta.

-Omavaraisuus on kuitenkin kaiken pohjana, vaikka apuaineita tarvitaan.