Vastuullisuus

GreenCare valmistaa kotimaisia tuotteita vastuullisista raaka-aineista. GreenCaren tuotteista monet ovat täysin kasviperäisiä, joten voit valita haluamasi vaihtoehdon esimerkiksi lannoitukseen. Yhä useammassa GreenCare -tuotteessa on puhtaita, kiertotalousratkaisuista tulevia raaka-aineita.

GreenCare on vastuullinen ja kotimainen

GreenCare on vastuullinen tuotemerkki

GreenCare on siirtynyt askeleen eteenpäin vastuullisuudessa, olemme lisänneet kierrätysraaka-aineiden hyödyntämistä ja lisänneet reippaasti kierrätysmuovin käyttöä tuotepakkausten valmistuksessa.

Ympäristön ystävä -ravinne varastoi hiiltä takaisin maaperään

GreenCare Ympäristön Ystävä -lannoite hyödyntää valmistuksessa elintarvikealan sivuvirtoja ja on täysin kasviperäinen lannoitevaihtoehto. Lannoite kierrättää sivuvirrat takaisin maaperään ja sitoo hiiltä maahan.

Säästä raaka-aineita – kierrätä muovia

GreenCare vähensi uuden muovin käyttöä 45 tn vuonna 2020
GreenCare vähensi merkittävästi uuden muovin käyttöä pakkauksissaan ja kaikki GreenCare -pakkaukset voi kierrättää.

Vähensimme vuoden 2019 aikana noin 35 000 kiloa neitseellisen muovin määrää tuotepakkauksissa pakkaustekniikan kehittämisellä ja kierrätysmuovin käyttämisellä uusissa pakkauksissamme. Sekä vuonna 2020 että 2021 pystyimme säästämään vielä 10 000 kiloa enemmän lisäämällä kierrätysmuovin käyttöä pakkauksissa.

Tutkimme pakkaustekniikan kehittymistä koko ajan ja lisäämme erityisesti kuluttajien kierrättämän muovin määrää ja ekologista painatustekniikkaa uusissa pakkauksissamme. Lue lisää muovin kierrättämisestä GreenCare pakkauksissa.

Grobiootit eli hyötymikrobit kasvien apuna

GreenCare toi noin viisi vuotta sitten ensimmäisenä markkinoille hyötymikrobeja sisältävän Grobiootti-tuotteen. Nyt valikoimissa on kokonainen sarja eri käyttötarkoituksiin ja eri kokoisissa pakkauksissa.

GreenCare Grobiootti -tuotteilla saa tutkitusti* jopa 25 prosenttia paremman sadon, sillä kasvien kasvu voimistuu grobioottihyötymikrobien avulla. (*Agricultural Research Organisation Peracto, 2013) 

Valkoinen koira kävelee hyvin hoidetulla nurmikolla.
Miksi kaikissa kasvualustoissa on turvetta?

Miksi turpeesta keskustelu käy niin vilkkaana?

Turpeella on suuri työllisyysvaikutus Suomessa ja se tuo Suomen kansantalouteen satoja miljoonia euroja vuodessa. Turvetta käytetään suuressa määrin edelleen Suomen lämmön ja energiantuotannossa, mutta myös esim. kasvualustoissa, eläinten kuivikkeena ja kompostoinnin tukiaineena. Turpeen poltto energiatuotannossa aiheuttaa kasvihuonepäästöjä ja turvetuotannon vesistöpäästöt ovat vuosien saatossa aiheuttaneet rehevöitymistä, vaikkakin viime vuosina on investoitu tehokkaisiin puhdistusjärjestelmiin.

Turve kuitenkin uusiutuu hyvin hitaasti ja sen merkitys hiiltä sitovana ekosysteeminä on korvaamaton. Turpeen käyttöä on ekologisista syistä haluttu vähentää ja sen korvaavia vaihtoehtoja on etsitty jo pitkään maailmanlaajuisesti. Varteenotettavia vaihtoehtoja on ollut kuitenkin saatavilla hyvin vähän.

GreenCare on mukana etsimässä ratkaisuja turvealueiden jatkokäyttöön ja niiden hyödyntämiseen ympäristön kannalta järkevästi.

Miksi turvetta käytetään kasvualustoissa?

Turve on maailman eniten käytetty kasvualusta-aines. Sitä käytetään perusraaka-aineena keskimäärin 80 %:ssa kasvualustoista Suomessa ja Euroopassa. Turpeen ominaisuudet kasvualustana ovat erinomaiset; turpeen pH on alhainen, se on hygieeninen eikä siinä ole tuholaisia tai tauteja. Turve on myös erinomainen maanparannusaine ja sillä on myönteinen vaikutus kasvien kasvuun. Turve on ylivoimainen siinä, miten se sitoo vettä, ravinteita ja ilmaa, joita kasvin juuret tarvitsevat.

Onko GreenCare sitoutunut turpeen käytön vähentämiseen tuotteissaan?

Kyllä, GreenCare panostaa kestävään kehitykseen ja on sitoutunut vähentämään turvetta tuotteissaan. Turve-hackathon-innovaatiokilpailun myötä GreenCare on löytänyt uusia raaka-aineita ja menetelmiä, joita nyt kehitämme kasvualustakäyttöön. Turpeen korvaaminen tapahtuu asteittain tuotekehityksen edetessä. Ensimmäiset uutuustuotteet, joissa turvetta on vähennetty, lanseerataan vuonna 2022.

Millä aikataululla Turvehackathonista korvaava raaka-ainetta saadaan kasvuturpeelle?

Ensimmäiset tuotteet lanseerataan keväällä 2022.

Koska GreenCare aikoo luopua turpeesta?

Tavoitteena on lopettaa turpeen käyttö puutarhatuotteissa seuraavan 10 vuoden aikana. Sivuvirtoja on kartoitettu jo useita vuosia ja mikäli tuotekehitys etenee nopeammin, pystymme mahdollisesti jo aikaisemmin luopumaan turpeen käytöstä kasvualustoissa.

Sisältääkö GreenCaren puutarhamulta myös turvetta, vaikka myynnissä on myös erikseen GreenCaren kasvuturvetta ja luonnon turvetta?

Maatunut, tumma turve on kaikkien pussimultien pääraaka-aine. Lisäksi puutarhamulta sisältää kompostoitua puunkuorta ja hiekkaa tuomaan kestävyyttä rakenteeseen ja kalkkia ja lannoitetta.  Puutarhamultaa käytetään myös monivuotisiin istutuksiin, jolloin rakenteen pitää kestää ilmavana kauan. Kasvuturve ja luonnonturve ovat pelkkää turvetta ja niiden käyttökohteet ovat erilaiset.

Mikä ero on GreenCaren puutarhamullalla ja kasvuturpeella tuotteina?

Kasvuturve on vaaleampaa turvetta, joka ei vielä ole maatunut. Se on ilmavaa ja käytetään lähinnä kasvihuoneissa. Vaaleaan kasvuturpeeseen on sekoitettu tarvittava määrä kalkkia ja kivennäislannoitetta, jotta se on heti käytettävissä puutarhakasvien kasvatukseen.