Takaisin tuotteisiin

Tuijalannos

Erikoislannoite tuijille, edistää juurtumista ja vahvistaa kasvien vihreää väriä. Kaikille eri tuijille sopiva lannoite.

syvyys:
pituus:
leveys:

Menekki:

Pakkauskoko 1 kg/ 20m2

Erikoislannoite tuijille. Helpottaa taimien alkuhoitoa, parantaa maan rakennetta ja edistää juurtumista. Vahvistaa kasvien vihreää väriä ja edistää kasvien hyvinvointia. Sopii kaikille tuijalajeille.

Pakkauskoko1 kg/ 20m2

Käyttö

1. Sirottele rakeet tasaisesti istutuskuoppaan / taimen ympärille käyttöohjeen mukaan.
2. 1kg riittää 20m2 / 40m tuija-aitaa
3. Kastelu nopeuttaa rakeiden liukenemista ja ravinteiden vapautumista.
4. Tuijien syyslannoitukseen sopii GreenCare Puutarhan Syksy

KÄYTTÖMÄÄRÄ (50 g = noin kourallinen/ ½ dl)

dl/m2
Nuoret taimet 0,5
Täysikasvuiset 0,75

ANVÄNDING
1. Sprid ut gödseln jämnt i planteringsgropan /kring plantan enligt bruksanvisningen.
2. 1 kg räcker till 20m2 / 40 m thujahäck
3. Bevattning hjälper gödslet att löshuhtikuu, tumma touko-kesäkuua sig upp i jorden och näringsämnena attt lossna.

BRUKSMÄNGDER (50g = ca 1 näve/ ½ dl)

dl/m2
Unga plantor 0,5
Fullvuxna 0,75

Ravinnekoostumus

Näringshalt i viktprocent:
Total kvävehalt (N) 6,1%, Ammoniumkväve (NH₄-N) 3,6%, Nitraatkväve (NO3-N) 2,4%, Fosfor (P) lösligt i neutralt ammoniumcitrat och vatten 2,4 %, Vattenlösligt fosfor (P) 1,9 %, Kalium (K) 9,8, Magnesium (Mg) 4,2%, Svavel (S) 9,8 %, Bor (B) 0,028%, Koppar (Cu) 0,017%, Järn (Fe) 0,045%, Mangan (Mn) 0,14%, Zink (Zn) 0,022%

Tuoteturvallisuus

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Noudata annettuja käyttöohjeita. Liian suuret käyttömäärät voivat olla haitallisia kasveille ja ympäristölle. Ei nautittavaksi. Säilytä pakkaus lasten ja kotieläinten ulottumattomissa kuivassa paikassa suljettuna.

Vie tyhjä pakkaus muovinkierrätyspisteeseen.

Skadliga långtidse_effekter för vattenlevande organismer.
Undvik utsläpp till miljön. Används enligt bruksanvisning.
För stora bruksmängder kan vara skadliga för växter och
miljö. Får ej förtäras. Förvara den stängda förpackningen
utom räckhåll för barn och husdjur på en torr plats. Sätt tomma förpackningar i
insamlingen av plastförpackningar

TUOTESELOSTE
EY-LANNOITE
EY-LANNOITE. NPK-lannoite, NPK, (Mg), (S) 6-2-10, (5), (11), sisältää hivenravinteita
Ravinnepitoisuus painoprosentteina: Kokonaistyppi (N) 6,1%, Ammoniumtyppi (NH4-N) 3,6%, Nitraattityppi (NO3-N) 2,4%, Neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoinen fosfori (P) 2,4%, Vesiliukoinen fosfori (P) 1,9%, Kalium (K) 9,8%, Magnesium (Mg) 4,5%, Vesiliukoinen Magnesium (Mg) 4,2%, Rikki (S) 11,5%, Boori (B) 0,028%, Kupari (Cu) 0,017%, Rauta (Fe) 0,045%, Mangaani (Mn) 0,14%, Sinkki (Zn) 0,022%.

VARUDEKLARATION
EG –GÖDSELMEDEL
NPK-gödselmedel, NPK, (Mg), (S) 6-2-10, (5), (11), innehåller spårämnen.

GreenCare -tuotteita saat hyvin varustetuista puutarhatarvikkeita myyvistä liikkeistä